Verkaufsoffener Sonntag & Rosenmarkt am 09.06.2024

eyJpZCI6MjcwOTAsIm5hbWUiOiJWZXJrYXVmc29mZmVuZXIgU29ubnRhZyAmIFJvc2VubWFya3QgYW0gMDkuMDYuMjAyNCIsInNsdWciOiJ2ZXJrYXVmc29mZmVuZXItc29ubnRhZy1yb3Nlbm1hcmt0LWFtLTA5LTA2LTIwMjQiLCJmcm9tIjoiMjAyNC0wNS0yNyIsInRvIjoiMjAyNC0wNi0xMCIsImRhdGUiOiIiLCJ0aXRsZSI6IlZlcmthdWZzb2ZmZW5lciBTb25udGFnICYgUm9zZW5tYXJrdCBhbSAwOS4wNi4yMDI0Iiwic3VidGl0bGUiOiIiLCJjb250ZW50IjoiUEhBK1FXMGdPUzRnU25WdWFTQXlNREkwSUdacGJtUmxkQ0JwYlNCU1lXaHRaVzRnWkdWeklIUnlZV1JwZEdsdmJtVnNiR1Z1SU9LQW5sSnZjMlZ1YldGeWEzUmxjK0tBbkNCcGJpQk9iM0prWlc0Z1pXbHVJRlpsY210aGRXWnpiMlptWlc1bGNpQlRiMjV1ZEdGbklITjBZWFIwTENCMWJtUWdaR0Z6SUU1dmNtUmxjaUJVYjNJZ1ltVjBaV2xzYVdkMElITnBZMmdnYldsMElIWnBaV3hsYmlCemNHRnVibVZ1WkdWdUlFRnJkR2x2Ym1WdUxpQkVhV1VnUjJWelkyakRwR1owWlNCcGJTQk9iM0prWlhJZ1ZHOXlJSE5wYm1RZ2RtOXVJREV5T2pBd0lHSnBjeUF4Tnpvd01DQlZhSElnWnNPOGNpQlRhV1VnWjJYRHRtWm1ibVYwTGp3dmNENEtQSEErUm5KbGRXVnVJRk5wWlNCemFXTm9JR0YxWmlCbWIyeG5aVzVrWlNCSWFXZG9iR2xuYUhSek9qd3ZjRDRLUEhWc1BnbzhiR2srUEhOMGNtOXVaejVDYkhWdFpXNHRWMkZzYTJsdVp5MUJZM1FnNG9DZVJteHZkMlZ5TFZCdmQyVnk0b0NjT2p3dmMzUnliMjVuUGlCTVlYTnpaVzRnVTJsbElITnBZMmdnZG05dUlGTjBaV3g2Wlc1c3c2UjFabVZ5YmlCdGFYUWdaV2x1WlhJZ1ltVmxhVzVrY25WamEyVnVaR1Z1SUZOb2IzZGxhVzVzWVdkbElIWmxjbnBoZFdKbGNtNHVQQzlzYVQ0S1BHeHBQanh6ZEhKdmJtYytRbXgxYldWdWRtVnlkR1ZwYkdGcmRHbHZiam84TDNOMGNtOXVaejRnUlhKb1lXeDBaVzRnVTJsbElHVnBibVVnWW14MWJXbG5aU0REbkdKbGNuSmhjMk5vZFc1bklHRnNjeUJFWVc1clpYTmphTU8yYmlCbXc3eHlJRWxvY21WdUlFSmxjM1ZqYUM0OEwyeHBQZ284YkdrK1BITjBjbTl1Wno1Q1lYTjBaV3hoYTNScGIyNGc0b0NlUW14MWJXVnVMVTF2ZEhSdjRvQ2NPand2YzNSeWIyNW5QaUJMY21WaGRHbDJJSGRsY21SbGJpQnRhWFFnUW1GemRHVnNZV3QwYVc5dVpXNGdjblZ1WkNCMWJTQmtZWE1nVkdobGJXRWc0b0NlUjNMRHZHNGdkVzVrSUVKbGNHWnNZVzU2ZFc1bjRvQ2NMand2YkdrK0Nqd3ZkV3crQ2p4d1BrRnNiR1VnUVd0MGFXOXVaVzRnYzJsdVpDQm13N3h5SUhWdWMyVnlaU0JDWlhOMVkyaGxjaUJyYjNOMFpXNXNiM011SUV0dmJXMWxiaUJUYVdVZ2RtOXlZbVZwSUhWdVpDQm5aVzVwWmNPZlpXNGdVMmxsSUdWcGJtVnVJR0pzZFcxcFoyVnVJSFZ1WkNCbGNteGxZbTVwYzNKbGFXTm9aVzRnVTI5dWJuUmhaeUJwYlNCT2IzSmtaWElnVkc5eUlUd3ZjRDRLUEhBK1YybHlJR1p5WlhWbGJpQjFibk1nWVhWbUlFbG9jbVZ1SUVKbGMzVmphQ0U4TDNBK0NnPT0iLCJ0ZWFzZXIiOiJRVzBnT1M0Z1NuVnVhU0F5TURJMElHWnBibVJsZENCcGJTQlNZV2h0Wlc0Z1pHVnpJSFJ5WVdScGRHbHZibVZzYkdWdUlPS0FubEp2YzJWdWJXRnlhM1JsYytLQW5DQnBiaUJPYjNKa1pXNGdaV2x1SUZabGNtdGhkV1p6YjJabVpXNWxjaUJUYjI1dWRHRm5JSE4wWVhSMExDNHVMZz09IiwiY2F0ZWdvcnkiOlsxNDg1LDQyODBdLCJpbWFnZSI6Imh0dHBzOlwvXC9jb25zb2xlLmRldnNtLmRlXC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI0XC8wNVwvMTA0MjQwMzhfR29sZGJlY2tfTm9yZGVyVG9yX1Jvc2VudGFnX1NsaWRlcl9SWi5qcGciLCJsYW5nIjp7ImVuIjp7ImltYWdlIjpudWxsLCJ0aXRsZSI6IiIsInN1YnRpdGxlIjoiIiwiY29udGVudCI6IiIsInRlYXNlciI6IiJ9fX0=

Rossmann Prospekt

eyJpZCI6MjU1MDUsIm5hbWUiOiJSb3NzbWFubiBQcm9zcGVrdCIsInNsdWciOiJyb3NzbWFubi1hbmdlYm90ZSIsImZyb20iOiIyMDI0LTAzLTE5IiwidG8iOiIyMDQ0LTAzLTE5IiwiZGF0ZSI6IiIsInRpdGxlIjoiUm9zc21hbm4gUHJvc3Bla3QiLCJzdWJ0aXRsZSI6IiIsImNvbnRlbnQiOiJQSEErUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWNtOXpjMjFoYm00dVpHVXZaR1V2YTJGMFlXeHZaMlV2YjI1c2FXNWxMV1Y0YTJ4MWMybDJaUzFoYm1kbFltOTBaUzlwYm1SbGVDNW9kRzFzSWo0OGMzUnliMjVuUGtoSlJWSThMM04wY205dVp6NDhMMkUrSUdacGJtUmxiaUJUYVdVZ1pHbGxJR0ZyZEhWbGJHeHpkR1Z1SUZKdmMzTnRZVzV1SUVGdVoyVmliM1JsTGp3dmNENEtQSEErUW16RHBIUjBaWEp1SUZOcFpTQmtkWEpqYUNCa1lYTWdaR2xuYVhSaGJHVWdVSEp2YzNCbGEzUWdiMlJsY2lCaVpYTjFZMmhsYmlCVGFXVWdkVzV6SUdkbGNtNWxJSEJsY25QRHRtNXNhV05vSUdsdUlHVnBibVZ5SUhWdWMyVnlaWElnVW05emMyMWhibTR0Um1sc2FXRnNaVzRoUEM5d1BnbzhjRDVmWDE4OEwzQStDanh3UGtGdVltbGxkR1Z5YVc1bWIzSnRZWFJwYjI1bGJqbzhMM0ErQ2p4d1BrUnBjbXNnVW05emMyMWhibTRnUjIxaVNEeGljaUF2UGdwSmMyVnlibWpEcEdkbGJtVnlJRk4wY2k0Z01UWThZbklnTHo0S016QTVNemdnUW5WeVozZGxaR1ZzUEM5d1Bnbz0iLCJ0ZWFzZXIiOiJRbXpEcEhSMFpYSnVJRk5wWlNCa2RYSmphQ0JrWVhNZ1pHbG5hWFJoYkdVZ1VISnZjM0JsYTNRZ2IyUmxjaUJpWlhOMVkyaGxiaUJUYVdVZ2RXNXpJR2RsY201bElIQmxjblBEdG01c2FXTm9JR2x1SUdWcGJtVnlJSFZ1YzJWeVpYSWdVbTl6YzIxaGJtNHRSbWxzYVdGc1pXNGgiLCJjYXRlZ29yeSI6WzQyODAsMTQ4NV0sImltYWdlIjoiaHR0cHM6XC9cL2NvbnNvbGUuZGV2c20uZGVcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjRcLzAzXC91bmJlbmFubnQtMS0xLnBuZyIsImxhbmciOnsiZW4iOnsiaW1hZ2UiOm51bGwsInRpdGxlIjoiIiwic3VidGl0bGUiOiIiLCJjb250ZW50IjoiIiwidGVhc2VyIjoiIn19fQ==

Neuheiten im Mai bei mister*lady

eyJpZCI6MjY1OTcsIm5hbWUiOiJOZXVoZWl0ZW4gaW0gTWFpIGJlaSBtaXN0ZXIqbGFkeSIsInNsdWciOiJtaXN0ZXItbGFkeS1uZXVoZWl0ZW4tbWFpIiwiZnJvbSI6IjIwMjQtMDUtMDciLCJ0byI6IjIwMjQtMDUtMzEiLCJkYXRlIjoiIiwidGl0bGUiOiJOZXVoZWl0ZW4gaW0gTWFpIGJlaSBtaXN0ZXIqbGFkeSIsInN1YnRpdGxlIjoiIiwiY29udGVudCI6IlBHZzBQa1Z1ZEdSbFkydGxiaUJUYVdVZ1pHbGxJRTVsZFdobGFYUmxiaUJrWlhNZ1RXRnBjeUJpWldrZ2JXbHpkR1Z5S214aFpIa2hQQzlvTkQ0S1BIQStTVzRnWkdWeUlHNWxkV1Z1SUV0dmJHeGxhM1JwYjI0Z1pISmxhSFFnYzJsamFDQmhiR3hsY3lCMWJTQmthV1VnUm1GeVltVWdkMlZwdzU4Z0ppTTRNakV4T3lCbFoyRnNJRzlpSUdWc1pXZGhiblFnYjJSbGNpQnN3NmxuWlhJNklHMXBkQ0IxYm5ObGNtVnVJSGRsYWNPZlpXNGdVM1I1YkdWeklITmxkSHBsYmlCVGFXVWdTV2h5SUZOdmJXMWxjbTkxZEdacGRDQndaWEptWld0MElHbHVJRk42Wlc1bExqd3ZjRDRLUEhBK1FtVnpkV05vWlc0Z1UybGxJSFZ1Y3lCcGJpQjFibk5sY21WeUlFWnBiR2xoYkdVZ2IyUmxjaUJuWVc1NklHSmxjWFZsYlNCdmJteHBibVVnZFc1MFpYSWdQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1YldsemRHVnlMV3hoWkhrdVkyOXRMeUkrZDNkM0xtMXBjM1JsY2kxc1lXUjVMbU52YlR3dllUNGhQQzl3UGdvPSIsInRlYXNlciI6IlNXNGdaR1Z5SUc1bGRXVnVJRXR2Ykd4bGEzUnBiMjRnWkhKbGFIUWdjMmxqYUNCaGJHeGxjeUIxYlNCa2FXVWdSbUZ5WW1VZ2QyVnB3NThnTFNCbFoyRnNJRzlpSUdWc1pXZGhiblFnYjJSbGNpQnN3NmxuWlhJNklHMXBkQ0IxYm5ObGNtVnVJSGRsYWNPZlpXNGdVM1I1YkdWeklITmxkSHBsYmlCVGFXVWdTV2h5SUZOdmJXMWxjbTkxZEdacGRDQndaWEptWld0MElHbHVJRk42Wlc1bExnPT0iLCJjYXRlZ29yeSI6WzQyODAsMTQ4NV0sImltYWdlIjoiaHR0cHM6XC9cL2NvbnNvbGUuZGV2c20uZGVcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjRcLzA1XC8yMDI0XzA0X1NVTU1FUl9ORVctSU5fUFItMTkyMHgxMDgwXzVfLmpwZyIsImxhbmciOnsiZW4iOnsiaW1hZ2UiOm51bGwsInRpdGxlIjoiIiwic3VidGl0bGUiOiIiLCJjb250ZW50IjoiIiwidGVhc2VyIjoiIn19fQ==

Frühjahrskollektion 2024 bei Deichmann

eyJpZCI6MjU0NzIsIm5hbWUiOiJGclx1MDBmY2hqYWhyc2tvbGxla3Rpb24gMjAyNCBiZWkgRGVpY2htYW5uIiwic2x1ZyI6ImRlaWNobWFubi1mcnVlaGphaHJza29sbGVrdGlvbi0yMDI0IiwiZnJvbSI6IjIwMjQtMDMtMTgiLCJ0byI6IjIwMjQtMDgtMzEiLCJkYXRlIjoiIiwidGl0bGUiOiJGclx1MDBmY2hqYWhyc2tvbGxla3Rpb24gMjAyNCBiZWkgRGVpY2htYW5uIiwic3VidGl0bGUiOiIiLCJjb250ZW50IjoiUEhBK1JHbGxJRzVsZFdVZ1JuTER2R2hxWVdoeWMydHZiR3hsYTNScGIyNGdhWE4wSUhOdlpXSmxiaUJtY21selkyZ2daV2x1WjJWMGNtOW1abVZ1SVR3dmNENEtQSEErUm5KbGRXVnVJRk5wWlNCemFXTm9JR0YxWmlCdVpYVmxJRlJ5Wlc1a1ptRnlZbVZ1SUhWdVpDQlRkSGxzWlhNc0lHUnBaU0JKYUhKbGJpQkdjc084YUd4cGJtZHpiRzl2YXlCNmRXMGdjM1J5WVdoc1pXNGdZbkpwYm1kbGJpRThMM0ErQ2p4d1BrVnVkR1JsWTJ0bGJpQlRhV1VnWkdsbElHNWxkV1VnUzI5c2JHVnJkR2x2YmlBOFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDNkM2R5NWtaV2xqYUcxaGJtNHVZMjl0TDBGVUwyUmxMM05vYjNBdmFHOXRaUzF1WlhVdVkyRjBQMjl5WkdWeVluazlibVYzSWo0OGMzUnliMjVuUGtoSlJWSThMM04wY205dVp6NDhMMkUrTGp3dmNENEtQSEErSm01aWMzQTdQQzl3UGdvPSIsInRlYXNlciI6IlJHbGxJRzVsZFdVZ1JuTER2R2hxWVdoeWMydHZiR3hsYTNScGIyNGdhWE4wSUhOdlpXSmxiaUJtY21selkyZ2daV2x1WjJWMGNtOW1abVZ1SVE9PSIsImNhdGVnb3J5IjpbNDI4MF0sImltYWdlIjoiaHR0cHM6XC9cL2NvbnNvbGUuZGV2c20uZGVcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjRcLzAzXC9Lb3BpZS12b24tRGVzaWduLW9obmUtVGl0ZWwucG5nIiwibGFuZyI6eyJlbiI6eyJpbWFnZSI6bnVsbCwidGl0bGUiOiIiLCJzdWJ0aXRsZSI6IiIsImNvbnRlbnQiOiIiLCJ0ZWFzZXIiOiIifX19

50% auf alle Brillengläser

eyJpZCI6MjY0NTAsIm5hbWUiOiI1MCUgYXVmIGFsbGUgQnJpbGxlbmdsXHUwMGU0c2VyIiwic2x1ZyI6ImFwb2xsby01MC1wcm96ZW50LWJyaWxsZW5nbGFlc2VyIiwiZnJvbSI6IjIwMjQtMDQtMzAiLCJ0byI6IjIwMjQtMDUtMjAiLCJkYXRlIjoiIiwidGl0bGUiOiI1MCUgYXVmIGFsbGUgQnJpbGxlbmdsXHUwMGU0c2VyIiwic3VidGl0bGUiOiIiLCJjb250ZW50IjoiUEdnelBrNWxkV1Z6SUdKbGFTQkJjRzlzYkc4NlBDOW9NejRLUEhBK1UybGphR1Z5YmlCVGFXVWdjMmxqYUNBOGMzUnliMjVuUGpVd0pTQmhkV1lnWVd4c1pTQkNjbWxzYkdWdVoyekRwSE5sY2p3dmMzUnliMjVuUGlFOEwzQStDanh3UGtSaGN5QkJibWRsWW05MElHZHBiSFFnWVhWamFDQmhkV1lnUjJ4bGFYUnphV05vZEdkc3c2UnpaWElnNG9DVElITmxhR1Z1SUZOcFpTQmthV1VnVjJWc2RDQnRhWFFnYTJ4aGNtVnRJRVp2YTNWeklIVnVaQ0J6ZEhsc2FYTmphR1Z0SUVac1lXbHlMand2Y0Q0S1BIQStTMjl0YldWdUlGTnBaU0IyYjNKaVpXa3NJSGRwY2lCbWNtVjFaVzRnZFc1eklUd3ZjRDRLIiwidGVhc2VyIjoiVTJsamFHVnliaUJUYVdVZ2MybGphQ0ExTUNVZ1lYVm1JR0ZzYkdVZ1FuSnBiR3hsYm1kc3c2UnpaWEloSUVSaGN5QkJibWRsWW05MElHZHBiSFFnWVhWamFDQmhkV1lnUjJ4bGFYUnphV05vZEdkc3c2UnpaWElnNG9DVElITmxhR1Z1SUZOcFpTQmthV1VnVjJWc2RDQnRhWFFnYTJ4aGNtVnRJRVp2YTNWeklIVnVaQ0J6ZEhsc2FYTmphR1Z0SUVac1lXbHlMZz09IiwiY2F0ZWdvcnkiOls0MjgwXSwiaW1hZ2UiOiJodHRwczpcL1wvY29uc29sZS5kZXZzbS5kZVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNFwvMDRcLzE5MjB4MTA4MHB4X0FPXzUwcHJ6X1RWU2NyZWVuX29CYWxrZW5fUlpfc1JHQl90aGpua18yNDA0MjRfMi5qcGciLCJsYW5nIjp7ImVuIjp7ImltYWdlIjpudWxsLCJ0aXRsZSI6IiIsInN1YnRpdGxlIjoiIiwiY29udGVudCI6IiIsInRlYXNlciI6IiJ9fX0=